Thức ăn dành cho Chó cưng

Thịt Gà và Cừu non

  • Vitamin & Khoáng chất
  • Các Thành tố Chất lượng Cân đối
  • Phân chặt & Ít mùi hôi
  • Omega 3 & 6

Sữa và DHA

  • Calcium
  • DHA
  • Tăng trưởng Cân đối
  • Omega 3 & 6